Onomatopeies d’objectes

caure - 1. General pataplaf / paplaf / paf / plof pam [+] / patapam [+] / patam / patatuf / pupuf bam / bom / bum barram / barrom / barrum barrabam / barrabom / barrabum cataclac [+] croc 2. Aigua txaf / txof / txuf txap / txup xaf / xof / xuf patatxaf / … Continua la lectura de caure
cop - 1. Bofetada, cop de puny, puntada pam / plam paf / pof / plaf / plas px [PRO.] pif-paf 2. Objecte clac / cloc pom
cruixit - crac / crec cric / cric-crec crr catacrac [+]
explosió - bum / pum bam / blam / bom patam / patum / pupum barrabom / barrabum / borrobom patapim / patapum / bff
gratar - rac / rac-rac rec / rec-rec ric-rac / ric-rec / ric-i-rac rigo-rago
grinyol - nyec / nyiec / nyic nyigo-nyigo / nyigo-nyago / nyigo-nyic nyic-nyic
picarol - ding / dring / ning ding-ding / dring-dring / ning-ning diriding / gananing / garraning tinc-tinc / trinc-trinc
pistola - 1. Tret bam / bang pam / pang / patam / pim / pom blam pínyau / piaong ratatatà / ta-ta-ta / ttt / tacatac (metralladora) 2. Recarregar clac-txac [PRO.] clic-clic
pluja - 1. Ploure xxx / xii xim-xim / xic-xic / xico-xico clip-clop 2. Xàfec pxx / pxii tam-tam
relliscar - fiu / xiu / ziu / zium zuip / zip zis / fss zas / zes / zast / zap zum / zuz
tancar - 1. General clac / clec / clic cataclac / cataclec / cataclic cric-crac / cric-crec ric-rac / ric-rec / ric-i-rac / rigo-rago nyac / nyec trrst 2. Cop bam / blam / blom plam / plum / pam / pom 3. Grinyol nyec / nyiec / nyic
teclat - 1. Teclat d’ordinador, mòbil tec-tec tic-tic / tiquitic 2. Màquina d’escriure tac / tiquitic clec / clac rac / rec / rrr / trric txac
tro - barrabam / barrabom / barrabum borrom / burrum bom / bum brom / rom / brum / brm trum / zum