teclat

1. Teclat d’ordinador, mòbil

tec-tec

tic-tic / tiquitic

2. Màquina d’escriure

tac / tiquitic

clec / clac

rac / rec / rrr / trric

txac