ànec, oca

nyec / nyec-nyec

guac / guac-guac

qüec / quac / qüec-qüec / coac-coac